Εχουμε αλλα δεν !!!
kouanastasia
Best
:
Εχουμε εναν παραδεισο αλλα δεν τον εκμεταλευόμαστε !!!
2016-07-22T16:24:10+00:00
maria:
Εχουμε "δημοκρατία" αλλα δεν έχουμε υπόθεση !!!
2016-07-12T11:42:30+00:00
kyriacos kyriacou:
Εχουμε δημοκρατια αλλα δεν γίνεται τίποτα !!!
2016-07-12T11:46:02+00:00
mariask:
Εχουμε Την σημαία μας αλλα δεν Την τιμούμε σωστά !!!
2016-07-13T21:41:29+00:00
Διορθωση σε μηχανημα που
matitajools:
Διορθωση σε μηχανημα που Τρίζει
2016-04-12T13:03:56+00:00
elinakou:
Διορθωση σε μηχανημα που δεν μπορώ να δω από εδώ!
2016-04-13T09:11:18+00:00