πέρασε!!!!
maria:
Το 2014 πέρασε!!!!
2014-11-29T07:16:13+00:00
giannos:
Ηταν μια φουρτουνα και πέρασε!!!!
2014-11-29T08:01:20+00:00
zaxaropoulos
Best
:
Περασε η μπορα πέρασε!!!!
2014-12-01T05:41:05+00:00
andreas:
Δεν εχω καταλαβει πως πέρασε!!!!
2014-11-29T13:42:15+00:00
Who is gonnatonight!
elinakou:
Who is gonna party tonight!
2014-11-28T02:10:27+00:00
kazazis:
Who is gonna ktima Georgiadi tonight!
2014-11-28T08:36:24+00:00
giannos
Best
:
Who is gonna party tonight!
2014-12-01T05:42:03+00:00
This is our farm. We have 200 and it's one of the biggest in the world. Their is similar to woman's , so it has antimicrobial properties, is very nutritious and is believed to have positive effects in combating certain diseases, such as tuberculosis,
blankchat:
This is our Donkey farm. We have 200 donkeys and it's one of the biggest in the world. Their milk is similar to woman's , so it has antimicrobial properties, is very nutritious and is believed to have positive effects in combating certain diseases, such as tuberculosis, vitiligo, acne, psoriasis, whooping cough, asthma and other respiratory problems. Have you ever taste it? No
2014-11-04T02:18:16+00:00
maria
Best
:
This is our cute donkeys farm. We have 200 of these lovely creatures and it's one of the biggest in the world. Their easy-to-digest milk is similar to woman's , so it has antimicrobial properties, is very nutritious and is believed to have positive effects in combating certain diseases, such as tuberculosis, vitiligo, acne, psoriasis, whooping cough, asthma and other respiratory problems. Have you ever taste it? Would love to!
2014-11-24T11:56:59+00:00
marina:
This is our donkey farm. We have 200 donkeys and it's one of the biggest in the world. Their behaviour LOL (milk) is similar to woman's , so it has antimicrobial properties, is very nutritious and is believed to have positive effects in combating certain diseases, such as tuberculosis, vitiligo, acne, psoriasis, whooping cough, asthma and other respiratory problems. Have you ever taste it? No
2014-11-20T14:33:32+00:00
mitsin:
This is our Golden Donkeys farm. We have 200 donkeys and it's one of the biggest in the world. Their breast milk is similar to woman's , so it has antimicrobial properties, is very nutritious and is believed to have positive effects in combating certain diseases, such as tuberculosis, vitiligo, acne, psoriasis, whooping cough, asthma and other respiratory problems. Have you ever taste it? just the donkey milk choc
2014-11-26T04:47:12+00:00
kyriacos kyriacou:
This is our beautiful donkeys farm. We have 200 funny donkeys and it's one of the biggest in the world. Their milk is similar to woman's , so it has antimicrobial properties, is very nutritious and is believed to have positive effects in combating certain diseases, such as tuberculosis, vitiligo, acne, psoriasis, whooping cough, asthma and other respiratory problems. Have you ever taste it? i love to taste it!!!
2014-11-27T16:23:45+00:00
maria:
Never hesitate to tell the truth
2014-11-01T19:40:03+00:00
analyn gida:
Never hesitate in pursuing your dreams
2014-11-24T12:07:22+00:00
alex:
Never hesitate to flirt with a girl
2014-11-03T03:27:04+00:00
My family for me
maria:
My family really cares for me
2014-11-01T05:36:50+00:00
maria
Best
:
My family is priority for me
2014-11-04T01:45:49+00:00
giannos:
My family cares for me
2014-11-01T10:53:07+00:00
elinakou:
My family is my all for me
2014-11-01T13:03:14+00:00
Playing makes me
maria:
Playing Taboo makes me have a lot of fun!
2014-11-01T05:41:19+00:00
elinakou:
Playing Birimba makes me relax
2014-11-01T13:03:32+00:00